"New Normal" กับวิถีชีวิตแบบใหม่ของคนไทย


2020-06-24 10:55

จำนวนครั้งที่อ่าน : 147


หลังจากไวรัส โควิด-19 ระบาดหนักชีวิตของพวกเราคนไทยก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ทั้งป้องกันด้วยวิธีต่าง ๆ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ หรือการรักษาระยะห่างระหว่างกันและกัน เป็นช่วงเวลาที่อยากลำบากของพวกเราทุกคน ในวันนี้สถานะการณ์ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น แต่วิถีชีวิตของพวกเราได้เปลี่ยนไปด้วยวิถี "New Normal"

image

ทำความเข้าใจความหมายของ "New Normal"

“New Normal” หรือ “ความปกติแบบใหม่” หมายถึง สถานการณ์ พฤติกรรม การปฏิบัติต่าง ๆ ที่เราไม่คุ้นเคย หรือเคยเป็นสิ่งที่ผิดปกติก่อนหน้านี้แต่กลายมาเป็นมาตรฐานปกติในปัจจุบัน

เดิม New Normal เป็นศัพท์ทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ที่อ้างถึงเงื่อนไขทางการเงินหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2550-2551 และผลที่ตามมาจากภาวะถดถอยทั่วโลกในปี 2551-2555 คำนี้ถูกนำมาใช้ในหลากหลายบริบทอื่น ๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่า บางสิ่งที่ผิดปกติก่อนหน้านี้สามารถกลายเป็นเรื่องธรรมดาได้และแน่นอนว่าหนึ่งในบริบทดังกล่าว คือการเปลี่ยนไปของพฤติกรรมและวัฒนธรรมบางอย่าง

image

New Normal ด้านสุขอนามัย

การดำรงชีวิตจะดำเนินต่อไป ผู้คนจะให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการล้างมือ ใช้ เจลแอลกอฮอล์ รักษาสุขอนามัย โดยเฉพาะที่มือ จนอาจกลายเป็นพฤติกรรมที่คุ้นชินใหม่

New Normal ด้านการบริโภคอาหาร

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วงที่ทุกคนควรอยู่บ้านและไม่ควรออกไปข้างนอกโดยไม่จำเป็นนั้น ธุรกิจการสั่งและจัดส่งอาหารดูจะได้รับความนิยมอย่างสูง ดังนั้นบริการส่งอาหารถึงบ้านจะเป็นเรื่องปกติ

New Normal ด้านการประกอบอาชีพ

การประกอบอาชีพประเภทการให้บริการ และการท่องเที่ยวได้ถูกยุติและควบคุมอย่างทันทีทันใด และไม่แน่นอนว่าผู้คนที่ทำงานดังกล่าวจะกลับมาปฏิบัติงานได้เหมือนเดิมหรือไม่ หรือเมื่อไหร่จึงมีการเปลี่ยนแปลง และมีอาชีพใหม่ ๆ เกิดขึ้น

image

New Normal มีผลกระทบต่อชีวิตของพวกเราอย่างมากมาายอีกหลาย ๆ ด้านที่ยังไม่ได้พูดถึง โลกของเราได้เปลี่ยนไป อย่างมากมาย หากพวกเราทุกคนให้ความร่วมมือและปรับตัวเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนในครอบครัว และคนรอบข้างก็อาจจะทำให้ไวรัสตัวร้ายค่อย ๆ หายไป และพวกเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิม


นำเข้าและจำหน่ายเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งและในร่ม เครื่องเล่นสวนน้ำ บ้านบอล บ้านลม เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พื้นยาง บล็อกยาง หญ้าเทียม ที่ราคาถูกที่สุดในประเทศไทย สินค้าคุณภาพดีและมีมาตรฐาน มีการรับรองมาตรฐานจากหลากหลายสถาบัน.